2.4 Turismens kärn- och sekundärnäringar

Inom turism finns det kärn- och sekundärnäringar. Nedan ska vi belysa skillnaden mellan dessa.

Till turismens kärnnäringar räknas:

  • Resebranschen - researrangörer, resebyråer ex. Ålandsresor resebyrå

  • Inkvartering - hotell, pensionat, stugbyar, camping m.m. ex. Hotell Arkipelag

  • Servering - restauranger, caféer, barer m.m. ex. Indigo Restaurang och Bar

  • Persontransporter - rederier, bussbolag, flygbolag, taxi, m.m. ex. Viking Line

  • Attraktioner - organisationer och företag som står bakom program och aktiviteter baserade på natur, kultur, näringsliv m.m. ex. SGU Friluftsentreprenörerna

Till turismens sekundärnäringar räknas:

  • Varuhandeln

  • Bank- och finanssektorn

  • Lantbruk

  • Fiskerinäringen

  • Övriga branscher - bl.a. byggnation och anläggning

Som exempel kan nämnas att det år 2007 fanns totalt: 

5842 registrerade restauranger i Finland med A- eller B-rättigheter

2524 restauranger med C-rättigheter

775 hotell och 460 st. andra registrerade härbärgeringsföretag

Hotellkapaciteten var 48185 st. hotellrum eller 103486 st. sängar.

Beläggningsgraden var 53,1 % för hela landet.

Ofta när man pratar om turistföretag menar man turismens kärnnäringar och primärproducenter. Fortbildningen och kursen som du går på nu är i första hand riktad till turismens primärproducenter.