1. Introduktion i Turistföretagande

Välkommen till kursen Introduktion i Turistföretagande

Den här kursen behandlar alla delar som berör start och drift av företag (förutom personaladministration). Den ska ge Dig som redan är företagare verktyg för att utveckla din verksamhet, och Dig som vill starta en ny verksamhet verktyg för det. Tanken är att Du genom den här kursen ska få en bättre förståelse för Din befintliga eller planerade verksamhet.

Kursen är utvecklad av EU-projektet Vägen till ett Välkomnande Åland.